Практические случаи применения экспертно-оценочных услуг и законодательно-нормативная база, регламентирующая эту деятельность в Украине

В настоящее время независимая оценка необходима не только в тех случаях, когда ее проведение является обязательным (в основном при проведении трансакций с государственным и коммунальным имуществом). Ее необходимость продиктована общими правилами ведения деловых операций. Топ-менеджеры промышленных предприятий, банковских учреждений, страховых компаний, арбитражные управляющие, представители государственного сектора экономики и др. используют экспертно-оценочные услуги при выполнении широкого спектра задач.

Приватизация государственного имущества
 • Закон України №2163-XII „Про приватизацію державного майна” від 4 березня 1992 року
 • Закон України №2171-XII „Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію) від 6 березня 1992 року
 • Наказ ФДМУ №1477 (№573/3866) «Положення про порядок відчуження основних засобів, що є державною власністю» від 30.07.1999р.
 • Наказ ФДМУ №100 (74/610) „Положення про порядок проведення експертної оцінки державного майна при приватизації” від 20 березня 1995 року
 • Наказ ФДМУ №1894 (№664/4885) „Про затвердження Положення про порядок приватизації об'єктів незавершеного будівництва» від 11вересня 2000р
 • Наказ ФДМУ №1241 (№636/5827) «Порядок компенсації вартості поліпшень орендованого майна під час його приватизації» від 12.07.2001р.
 • Наказ ФДМУ №377 (№343/8942) «Щодо затвердження Порядку оцінки орендованого нерухомого майна, що містить невід'ємні поліпшення, здійснені за час його оренди, під час приватизації» від 18.03.2004р.
 • Закон України №2173-XII „Про приватизаційні папери” від 6 березня 1992 року
 • Закон України №2482-XII „Про приватизацію державного житлового фонду” від 19 червня 1992 року
 • Закон України №1953-IIII „Про особливості приватизації об'єктів незавершеного будівництва” від вересня 2000 року
 • Наказ Міністра оборони України №179 (№709/9308) «Про затвердження Положення про конкурсний відбір суб'єктів оціночної діяльності у випадках відчуження військового майна» від 25.05.2004р.
 • Наказ Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, Фонду державного майна України №190/995 (535/7856) “Про затвердження Положення про порядок створення та діяльності комісії з оцінки вартості військового майна МНС України, що підлягає передачі в оренду” від 13.06.2003р.
 • Наказ ФДМУ №105 (№135/8734) «Про затвердження Порядку визначення початкової вартості пакетів акцій відкритих акціонерних товариств, що підлягають продажу на конкурсах» від 23.01.2004р
Cоздание, реорганизация, ликвидация, слияние, поглощение

При создании, реорганизации, ликвидации, слиянии, поглощении и т.д. хозяйственных обществ (холдинговых компаний, ОАО, ЗАО, ООО и др.)

 • Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року №435-IV
 • Господарський кодекс України від 16 січня 2003 року №436-IV
 • Закон України №697-XII „Про власність” від 07 лютого 1991 року
 • Закон України №1201-XII „Про цінні папери і фондову біржу” від 18 червня 1991 року
 • Закон України №887-XII „Про підприємства в Україні” від 27 березня 1991 року
 • Закон України №1576-XII „Про господарські товариства” від 19 вересня 1991 року
 • Закон України №2009-XII „Про селянське (фермерське) господарство” від 20 грудня 1991 року
 • Закон України №2114-XII „Про колективне сільськогосподарське підприємство” від 14 лютого 1992 року
 • Закон України №1076-XIV „Про господарську діяльність у Збройних Силах України” від 21 вересня 1999 року
Процесс осуществления процедур банкротства

В процессе осуществления процедур банкротства (осуществление транзакций с активами предприятия в ходе санации, ликвидации, подписании мировых соглашений и др.)

 • Закон України №2343-XII “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” від 14 травня 1992 року
 • Закон України №4038-XII „Про судову експертизу" від 25 лютого 1994 року
 • Закон України №606-XIV „Про виконавче провадження" від 21 квітня 1999 року
 • Закон України №2181-III “Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами” від 21 грудня 2000 року
 • Постанова Кабінету міністрів України №515 від 17 березня 2000 р. „Порядок проведення досудової санації державних підприємств”
 • Постанова Кабінету міністрів України №1340 від 25 серпня 1998 р. “Про Порядок обліку, зберігання, оцінки конфіскованого та іншого майна, що переходить у власність держави, і розпорядження ним”
 • Наказ Міністерства економіки України №123 (536/5727) «Про затвердження Порядку продажу активів у рахунок погашення податкового боргу боржника в процедурах банкрутства» від 07.06.2001р.
 • Наказ Міністерства економіки України №10 «Методичні рекомендації щодо виявлення ознак неплатоспроможності підприємства та ознак дій з приховування банкрутства, фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства» від 17.01.2001р.
 • Наказ ФДМУ №2502 (№1598/10197) «Про затвердження типового плану реструктуризації та досудової санації господарських товариств, у статутних фондах яких державна частка становить більше ніж 50 відсотків» від 17.11.2004р.
 • Наказ Міністерства промислової політики №446 (№1187/9786) «Про затвердження Положення про порядок погодження Міністерством промислової політики планів санації підприємств, що належать до сфери його управління» від 10.09.2004р.
 • Наказ ФДМУ №1809 (№897/6088) «Положення про порядок погодження планів санації господарських товариств та державних підприємств, щодо яких прийнято рішення про приватизацію» від 05.10.2001р.
 • Наказ ФДМУ №1865 (№936/6127) «Про затвердження Положення про порядок проведення досудової санації господарських товариств, у статутних фондах яких державна частка перевищує 25 відсотків, та державних підприємств, щодо яких прийнято рішення про приватизацію» від 12.10.2001р.
Купля-продажа имущества, передаче имущества под залог

При купле-продаже имущества, передаче имущества под залог для получения кредита в банке, определения арендных ставок при сдаче недвижимости в аренду, лизинг

 • Закон України №2654-XII „Про заставу" від 2 жовтня 1992 року
 • Закон України №2121-ІІI „Про банки і банківську діяльність" від 07 грудня 2000 року
 • Закон України №2269-XII „Про оренду державного та комунального майна” від 10 квітня 1992 року
 • Закон України №898-IV „Про іпотеку" від 5 червня 2003 року
 • Постанова КМУ №786 „Про Методику розрахунку і порядок використання плати за оренду державного майна" від 4 жовтня 1995
 • Постанова КМУ №629 „Про затвердження Методики оцінки вартості об'єктів оренди, Порядку викупу орендарем оборотних матеріальних засобів та Порядку надання в кредит орендареві коштів та цінних паперів" від 10 серпня 1995 року
 • Наказ ФДМУ №1241 (№636/5827) «Порядок компенсації вартості поліпшень орендованого майна під час його приватизації» від 12.07.2001р.
 • Наказ ФДМУ №376 (337/8936) “Про затвердження Порядку визначення відсоткового співвідношення державної частки та частки орендаря у ринковій вартості цілісного майнового комплексу, переданого в оренду” від 27.02.2004р.
 • Наказ ФДМУ №377 (№343/8942) «Щодо затвердження Порядку оцінки орендованого нерухомого майна, що містить невід'ємні поліпшення, здійснені за час його оренди, під час приватизації» від 27.02.2004р.
 • Наказ ФДМУ №163 (№171/5362) «Про погодження органами приватизації умов договорів застави майна» від 06.02.2001р.
Налогообложения имущества, переоценка основных фондов

Для налогообложения имущества, проведения переоценки основных фондов для целей бухгалтерского учета

 • Наказ Мінфіну №92 (№288/4509) „Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 7" від 18.05.2000р.
 • Наказ Мінфіну №181 (№487/4708) „Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 14" від 10.08.2000р.

The Personal Statement is one of the most important sections of applying for college admission

It is a fantastic opportunity to write about your thoughts and aspirations for your self, your future and in which you hope to go in life. Every high school student termpapersworld.com should at least take this badly. Here are a few things that Will Allow You to create a personal statement which will stand out and give you the most benefit:

A comprehensive review of a television show is essential, but essay writing service it's not the only element of the show that the pupils will need to address.